Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2015r. Poz. 357 ) Statucie Samorządowego Przedszkola im. s. G. Sporniak w Skaryszewie  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.05.2014r.
W sprawie zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( Dz. U. Poz. 803 ).

MISJA PRZEDZSZKOLA


1. Wprowadza dziecko w świat wartości, które propaguje nasza patronka:

  • miłość do Boga, ludzi, przyrody;
  • szacunek do pracy;
  • pomoc człowiekowi potrzebującemu.

2. Tworzy odpowiedni klimat do wzmacniania więzi dziecka z rodziną, dba o rozwój duchowy dziecka.

3. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane.

4. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.

5. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.

6. Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć.

7. Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia.

8. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.

9. Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowana i stale doskonaląca swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz w wycieczkach i wyjazdach.

10. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami.

11. Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.

12. Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.

13. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

 14. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem.

15.Uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych.

16. Dzieci biorą udział w konkursach, akcjach charytatywnych
i profilaktycznych organizowanych na szczeblu kraju, województwa i miasta.

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Przedmiot działalności i kompetencje

Data utworzenia

2016-11-03

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2016-11-13] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2016-11-13] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2016-11-03] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

266 razy