Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Oferty pracy

Oferty pracy

                                                                                                           Skaryszew 09.11.2016 r.

 

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATOR - DOZORCA

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Skaryszew ul. Kochanowskiego 16G

26-640 Skaryszew

 

                   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

KONSERWATOR- DOZORCA

 

Liczba wolnych miejsc pracy – 1

 

 1. 1.                 Przedmiot naboru

 

 • stanowisko- konserwator - dozorca
 • miejsce wykonywania pracy: Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16G
 • wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia18.03.2009r.
 • w sprawie wynagrodzenia pracowników ( Dz.U.Nr. 50,poz.398 ze zmianami
 • okres zatrudnienia: 01.12.2016r na rok
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

2. Zakres obowiązków na stanowisku konserwator- dozorca

1. Obowiązki konserwatora:

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu, gimnazjum poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń przedszkolnych, gimnazjalnych;

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych,

3)  bieżący dozór kotłowni gazowej, dbałość o prządek w kotłowni,

4) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów                                zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

5) wykonywanie prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu , przygotowania, zlecanych przez dyrektora przedszkola, gimnazjum;

6) troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu

      z Dyrektorem przedszkola, gimnazjum;

7) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach magazynowych;

8) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych ( koszenie traw, przycinanie drzew);

9) codzienne sprzątanie przed budynkiem przedszkola, gimnazjum( zamiatanie, odśnieżanie);

10) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

11) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

12) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

13) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego;

14) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola, gimnazjum;

2.Konserwator odpowiada służbowo przed Dyrektorem przedszkola, który jest jego bezpośrednim przełożonym.

 

Obowiązki dozorcy:

1) sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu przedszkola

     i gimnazjum;

2) sprawowanie nadzoru nad budynkiem przedszkola i gimnazjum, zabezpieczenie przed włamaniem oraz zapobieganie powstawania pożaru;

3) informowanie dyrektora  przedszkola ,gimnazjum o wszystkich awariach urządzeń zagrażających bezpieczeństwu lub uległych zniszczeniu, a nie dających się usunąć we własnym zakresie;

4) godz.22 – ej zapalanie światła na zewnątrz przedszkola, gimnazjum. Wygaszanie zapalonych świateł w zależności od potrzeb;

5)  w okresie zimy odśnieżanie dojście do przedszkola i gimnazjum;

6)  przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;

7)  przestrzeganie regulaminu pracy;

8)  przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego;

9)  wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola i gimnazjum;

2.Dozorca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Przedszkola, który jest jego bezpośrednim przełożonym.

 

 

 

    3. Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie – zawodowe lub średnie techniczne
 • uprawnienie elektryczne SEP do 1 KV
 • umiejętność obsługi gazowej kotłowni CO
 • doświadczenie z zakresu prac hydrauliczno- ślusarskich
 • doświadczenie z zakresu drobnych napraw remontowo - budowlanych
 • umiejętność wykonywania drobnych prac konserwatorskich i porządkowych
 • sprawność fizyczna i ruchowa oraz brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku konserwator - dozorca
 • niekaralność
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych tj. kosiarka, monitoring
 • sumienność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • nieposzlakowana opinia

 

     4. Wymagania dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, itp.
 • oświadczenie kandydata o niekaralności

 

 Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie przedszkola ( pok. 105) w dniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 15.00 w terminie od dnia 09.11.2016 do 23.11.2016r.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania naboru, lub o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej .

 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 25.11.2016r

 

 

 

                                                                                       Z poważaniem

                                                                             Dyrektor Jadwiga Dróżdż

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Oferty pracy

Data utworzenia

2016-11-03

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2016-11-13] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2016-11-03] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

568 razy