• Odwiedziło nas: 308483 osób
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 246 dni
Czwartek, 2018-10-18
Imieniny:
Hanny, Klementyny

Rozkład dnia

Jesteś tu: » Strona startowa » Rozkład dnia

 

 

Ramowy rozkład dnia w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie.

 

Ramowy rozkład dnia został opracowany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest
w ciągu całego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.30 – 8.00 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno -poznawczej. Rozmowy indywidualne z dziećmi.


 

8.00 – 13.00 Bezpłatne korzystanie z wychowania przedszkolnego.


 

8.00 – 8.30 Zabawy  swobodne przy nie wielkim udziale nauczyciela:

 

- zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze;

 

- zabawy organizowane przez n – la integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne;

 

8.30 – 9.00 Śniadanie – czynności porządkowe, higieniczno – sanitarne;

 

9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego;

 

10.00 – 10.15 Czynności użyteczno – porządkowe i samoobsługowe związane
z wyjściem na świeże powietrze;

 

10.15 – 11.15 Spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zajęcia organizowane na placu zabaw (w sali podczas niesprzyjającej pogody);

 

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu - -czynności higieniczno – samoobsługowe, oraz czynności w ramach pełnionych dyżurów przez dzieci;

 

11.30 – 12.00 Obiad – wdrażanie zasad zdrowego żywienia;

 

12.00 – 12.30 Odpoczynek po obiedzie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej;

 

12.30 – 13.00 Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci w sali lub
w ogrodzie przedszkolnym.

 

13.00 – 14.00 Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka, utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę, zabawy i gry stolikowe, zajęcia indywidualne wspomagające rozwój;

 

14.00 – 14.30 Podwieczorek – czynności higieniczno – samoobsługowe, użyteczno – porządkowe;

 

14.30 – 16.30 Zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe, swobodne działania twórcze, uroczystości i imprezy z udziałem rodziców, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.