• Odwiedziło nas: 284396 osób
 • Do końca roku: 254 dni
 • Do wakacji: 62 dni
Sobota, 2018-04-21
Imieniny:
Jarosława, Konrada

Konkurs literacki

Jesteś tu: » Strona startowa » Konkurs literacki

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„OPOWIEŚCI BIBLIJNE”


Założenia konkursu:

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole im. S. G. Sporniak w Skaryszewie.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Cele ogólne konkursu:

 • Ukazanie Biblii  jako źródła wiary i zachęty do jego lektury;
 • Wspomaganie dzieci w praktycznym wykorzystaniu wiedzy;
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci wiedzą biblijną;
 • Zainteresowanie dzieci duchowym przesłaniem przypowieści biblijnych;
 • Kształtowanie u dzieci chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego;
 • Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym
 • Kształtowanie idei szlachetnej rywalizacji;
 • Integracja środowisk przedszkolnych;

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Interpretuje tekst przypowieści na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym;
 • Porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej;
 • Rozpoznaje podstawowe wartości;
 • Czynnie uczestniczy w zabawie;
 • Współdziała w grupie, rozwiązuje zadania;
 • Wykonuje pracę plastyczną do opowieści;
 • Wykazuję się znajomością treści opowieści;
 • Potrafi wyzwalać zdrową rywalizację;
 • Cieszy się ze swoich osiągnięć;
 • Stara się swoje zadania wykonywać dokładnie i rzetelnie;
 • Rozumie pytania do treści przypowieści i potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi;
 • Rozwija wyobraźnię twórczą;

 

Warunki konkursu i zasady przebiegu konkursu:


1. Konkurs odbędzie się w Samorządowym Przedszkolu im. s. G. Sporniak

w Skaryszewie.

2. Przebieg konkursu nadzorować będzie Dyrektor Samorządowego Przedszkola im.

s. G. Sporniak w Skaryszewie.

3. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu są:

p. Milena Barańska, p. Aneta Cieśla, p. Emila Kajdan, p. Teresa Adamczyk

4. Czas trwania konkursu: 9.00- 11.30.

5. Z każdej grupy przedszkolnej wychowawczynie wybierają trzyosobowy zespół dzieci, którego zadaniem jest wykazaniem się znajomością treści następujących opowieści:

 • o stworzeniu świata;
 • o dobrym pasterzu;
 • o siewcy;
 • o Arce Noego;
 • o uzdrowieniu chłopca;
 • pozwólcie dzieciom;
 • o rozmnażaniu chleba;
 • o Jezusie i Samarytance;
 • o narodzinach Pana Jezusa;

6. Teksty opowieści do pobrania(od 01.03.2018r.) ze strony przedszkola:

www.spskaryszew.szkolnastrona.pl

7. Każdy trzyosobowy zespół wykonywać będzie w dniu konkursu prace plastyczną.

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwać będzie komisja powołana przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. s. G. Sporniak w Skaryszewie.

9. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi drużyna otrzymuje od 1-3 pkt. Największa ilość punktów decyduje o wygranej.

10. Dla wszystkich uczestników przewidziane drobne nagrody i dyplomy, a dla trzech zwycięskich drużyn- książki.

11. W trakcie obrad jury, dzieci będą poczęstowane gorącym posiłkiem.

12. Termin zgłaszania placówek do udziału w konkursie (telefonicznie lub drogą mailową) mija 10 kwietnia 2018r.

13. Data konkursu: 25.IV.2018r.

14. Kontakt

Przedszkole: tel.(48)610 30 79; mail: skaryszew. przedszkole@op.pl