• Odwiedziło nas: 308524 osób
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 246 dni
Czwartek, 2018-10-18
Imieniny:
Hanny, Klementyny

Kilka słów o grupie

Jesteś tu: » Strona startowa » Oddział specjalny Słoneczka » Kilka słów o grupie

Grupa „Słoneczka” 

Do grupy specjalnej „Słoneczka” uczęszczają dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Do grupy mogą być przyjęte dzieci w wieku od 2,5 roku do 8-go r.ż (w przypadku dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego). 

Dzieci z głęboka niepełnosprawnością intelektualna objęte są zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi i mogą z nich korzystać w naszym przedszkolu do 10r.ż.

Edukacja terapia i wychowanie opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez zespół  nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. 

Zajęcia w grupie odbywają się od 8.00 do 13.00.

W grupie są realizowane  zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i wczesnego wspomagania tj.  logopedia, rehabilitacja, integracja sensoryczna SI, zajęcia pedagogiczne (tyflo-,> surdo-, oligofrenopedagog), dogoterapię, hipoterapię, zajęcia umuzykalniające.

Wymiar i rodzaj zajęć jest uzależniony od posianego orzeczenia lub opinii.

 

 

W tej chwili w grupie znajduje się 3 dzieci.

Nauczycielki grupy: Magdalena Dziewit, Dorota Hendzel.

Obsługa sali: Joanna Kosior. 

Zajęcia specjalistyczne:

Rehabilitacja- Agnieszka Wójcik

Integracja Sensoryczna- Edyta Makowiecka

Logopedia- Beata Suwała, Anna Jurczak

Dogoterapia- Centrum Dogoterapii Luna- Marta Grylak.

Hipoterapia- Joanna Piwońska, Stadnina Huberus. 

Muzykoterapia: Paulina Mamcarz. 

 

Matody pracy z dziećmi:

- Poranny Krąg,

- Stymulacja polisensoryczna

- Muzykoterapia, Mobilna Rekreacja Muzyczna,

- Sala Doświadczania Świata,

- Program Aktywności Knillów,

- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn,

- Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,

- Metody relaksacyjne

- Trening czystości

 

 

Można znaleźć profil naszej grupy na Facebooku : 

Słoneczka Oddział Specjalny.